Algemene voorwaarden

Offertes:

 1. Voor elke offerte stuur ik een prijsopgave per e-mail. De offerte wordt opgemaakt in euro (dollar lijkt me zinloos) en is inclusief 21 % btw. Deze prijzen en offerte zijn niet automatisch geldig voor volgende opdrachten in de toekomst.

 2. Elke offerte is 15 kalenderdagen geldig vanaf de offertedatum. Data staan altijd duidelijk vermeld op de offerte (ergens bovenaan).

 3. Wanneer een offerte online aanvaard wordt door jou, als opdrachtgever, is deze officieel en definitief. Hoera! Ik begin alvast met veel plezier te lezen en schrijven.

Schrijfproces/-opdracht:

 1. Informatie en documenten ontvang ik liefst in Microsoft Office Word of PDF.

 2. Alle informatie of documenten die ik ontvang van jou, worden strikt vertrouwelijk behandeld door mij (ik zwijg in alle talen).

 3. Voor de publiciteit van mijn eigen zaak kan ik melding maken van jouw identiteit als opdrachtgever en jouw opdrachten als jij mij daar toestemming voor geeft. Blijf je liever anoniem, laat me dit gerust weten.

 4. Per schrijfopdracht heb je recht op 2 revisierondes waarin jij feedback en aanpassingen mag geven (tenzij we iets anders overeenkomen).

Annulatie of wijziging:

 1. Als een opdracht of project geannuleerd wordt door de opdrachtgever tijdens de uitvoering ervan, beëindig ik deze en wordt het volledige bedrag (vermeld op de offerte) in rekening gebracht voor jou.

 2. Als een opdracht of project gewijzigd wordt tijdens de uitvoering ervan, spreken we indien nodig een nieuwe deadline af. Hiervoor geldt er een nieuwe offerte en factuur.

 3. Als ik door overmacht (storm, ongeval, brand, ziekte …) een opdracht niet kan uitvoeren, heb ik het recht om een einde te maken aan de opdracht zonder verdere schadeloosstelling aan jou, als opdrachtgever.

Facturen:

 1. Teksten blijven mijn eigendom tot de factuur betaald is. Van zodra deze betaald is, neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht over. De opdrachtgever is vanaf dan aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie hiervan.

 2. Facturen worden digitaal (via e-mail) opgestuurd van zodra de teksten definitief opgeleverd zijn.

 3. Facturen zijn betaalbaar op vervaldatum (binnen de 30 kalenderdagen) en worden via overschrijving betaald op het vermeld rekeningnummer.

 4. Wanneer de factuur na 30 kalenderdagen nog niet betaald is, stuur ik jou een herinneringsmail en komt er geen extra kost bij.

 5. Bij een laattijdige betaling na 45 kalenderdagen stuur ik jou nogmaals een herinneringsmail en komt er wel een extra kost bij van 10% op het onbetaalde factuursaldo.

Geschillen/klachten:

 1. Elektronische communicatie, zoals e-mail, geldt als bewijsmiddel voor opdrachtgever en -nemer.

 2. Klachten over de gefactureerde prestaties moeten binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum meegedeeld worden, schriftelijk én gemotiveerd.

 3. Als er geschillen zijn, worden deze voorgelegd aan de rechtsmachten van het arrondissement Gent.

Vragen? Contacteer mij via e-mail (info@sveva.be) of via de contactpagina:

🍪 Mijn website is verzot op cookies (net als ik). Deze cookies zorgen voor een optimale surfervaring. 🏄 Ook zin in cookies? 🍪  Recept... Ik bedoel, meer info vind je hier.